Az 561/2006/EK Rendelet alapfogalmairól röviden

 • közúti szállítás: személy- vagy áruszállításra használt, rakott vagy üres jármű részben vagy egészében közforgalmú közutakon megtett bármely útja
 • jármű: bármilyen gépjármű, vontató, pótkocsi és félpótkocsi, vagy ezek kombinációja

 • szünet: olyan időszak, amely alatt a járművezető nem vezethet, nem végezhet semmilyen egyéb munkát, és amely kizárólag regenerálódásra fordítható

 • pihenő: minden meg nem szakított időszak, melynek során a járművezető szabadon rendelkezik idejével

 • egyéb munka: az olyan tevékenység, amely a munkaidő része, a "vezetést" kivéve, beleértve minden, a szállítási szektoron belül vagy kívül eső, ugyanazon vagy egy másik munkaadó részére végzett munka

 • készenléti idők: készenléti idő az az idő, amelyet a gépkocsivezetőnek nem kell a munkahelyén töltenie, de készenlétben kell állnia azért, hogy meg-, vagy újra kezdhesse gépkocsivezetői tevékenységét vagy más munkát végezhessen (pl.: több fős személyzet esetén menet közben a járművezető mellett vagy hálókabinban való tartózkodás, közlekedési tilalom miatti állás, határátlépés)

 • többfős személyzet: az az eset, amikor egy vezetési időszak alatt a járművezető többfős személyzet részeként dolgozik, ha két egymást követő napi pihenőidő vagy egynapi pihenőidő és egyheti pihenőidő között vezetés céljából legalább két járművezető tartózkodik a járművön. A többfős személyzettel történő vezetés első órájában egy másik járművezető vagy vezetők jelenléte nem kötelező, de az időszak további részében igen.

 • járművezető: az a személy, aki akár csak rövid ideig is járművet vezet, vagy aki azért tartózkodik a járművön, hogy szükség esetén feladatai részeként vezesse azt

 • hét: a hétfő 00.00 órától vasárnap 24.00 óráig terjedő időszak

 • vezetési idő: annak a vezetési tevékenységnek az időtartama, melyet rendeletben meghatározott menetíró készülékkel automatikusan vagy félautomatikusan rögzítettek, vagy az AETR egyezmény alapján manuálisan rögzítettek

 • napi vezetési idő: az adott napi pihenőidő vége és a következő napi pihenőidő kezdete, vagy adott napi pihenőidő vége és a heti pihenőidő kezdete között összeadódott összes vezetési idő

 • heti vezetési idő: a hét során összeadott összes vezetési idő

 • vezetési időszak: az az összeadódott vezetési idő, amely egy pihenőidő vagy egy szünet után kezdődik, és addig tart, amíg a járművezető újabb pihenőidőt vagy szünetet tart; a vezetési időszak folyamatos vagy megszakított lehet

 • napi pihenőidő: az a napi időszak, melynek során a járművezető szabadon rendelkezik idejével, és amely "rendszeres napi pihenőidőt" és

  "csökkentett napi pihenőidőt" foglal magába

 • heti pihenőidő: az a heti időszak, melynek során egy járművezető szabadon rendelkezik idejével, és amely "rendszeres heti pihenőidőt" és "csökkentett heti pihenőidőt" foglal magába