Biztonsági öv használata

A külön jogszabályban meghatározott M1, M2, M3, N1, N2, N3 kategóriájú gépkocsiban, amelynek meghatározott üléseit biztonsági övvel kell felszerelni, továbbá olyan járműben, amelynek üléseit biztonsági övvel szerelték fel, az ülésen utazó személynek a biztonsági öv becsatolásával kell magát rögzíteni.

 

Nem kell becsatolni a biztonsági övet:

a hátramenetben közlekedő gépkocsi vezetőjének;

a taxi gépkocsi vezetőjének, ha taxi üzemmódban utast szállít;

a mentő gépkocsi betegellátó terében utazóknak, ha a becsatolás a beteg állapotának romlását okozhatja, a betegellátást akadályozza;

a lakott területen menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban;

a lakott területen kívül menetrend szerinti személyszállítás végző autóbuszban, ha álló utasokat is szállíthat;

az autóbuszban szállított 3. életévét még be nem töltött gyermeknek;

annak, aki külön jogszabályban meghatározott orvos által kiállított igazolással rendelkezik.

orvosi igazolás

Az igazolásnak a következőket kell tartalmaznia:

a) a jogosított neve, születési időpontja (év, hónap, nap),

b) az igazolás érvényessége lejártának időpontja (év, hónap, nap),

c) a kiállító orvos neve, névaláírása, bélyegző lenyomata,

d) a kiállítás dátuma,

e) ábra szerinti jelzés.

 

Az autóbusz biztonsági övvel felszerelt ülésein utazókat:

a) az ülésen elhelyezett jelzéssel,

b) a járművezető által,

c) kalauz, idegenvezető vagy a csoport vezetőjeként kijelölt személy által, vagy

d) audiovizuális eszközök (pl. videó) útján

tájékoztatni kell a biztonsági övek kötelező használatáról.