Amit érdemes tudni a vezetési- és pihenőidőkről (561/2006 EK Rendelet)


 • Napi vezetési idő minden nap maximum 9 óra, de hetente két alkalommal meghosszabbítható maximum 10 órára.

 • Egy héten 6 napi vezetési időszak lehet.
 • Heti vezetési idő nem haladhatja meg az 56 órát (4x9 óra és 2x10 óra), a kétheti vezetési idő azonban nem haladhatja meg a 90 órát. (Például 51 órás vezetési hetet legfeljebb 39 órás vezetési hét követhet.)
 • Négy és fél óra vezetési időszak eltelte után legalább 45 perces szünetet kell tartani. A négy és fél óra vezetési időszak (tetszőleges arányú) két részre osztásával két részre osztható a szünet, az első szünetnek minimum 15 percnek, azt követőnek pedig minimum 30 percesnek kell lennie. Nem kell a szünetet megtartani, ha a járművezető napi vagy heti pihenőidőt kezd.
 • Napi pihenőidő lehet rendszeres napi pihenőidő vagy csökkentett napi pihenőidő.
 • A rendszeres napi pihenőidő legalább 11 óra.
 • A csökkentett napi pihenőidő 11 óránál rövidebb, de legalább 9 óra. Egy héten legfeljebb három alkalommal tartható csökkentett heti pihenőidő (akár egymást követő napokon is).
 • A rendszeres napi pihenőidő (a napi munkatevékenység, azaz a munkaidő két részre osztásával) felosztható egy legalább 3 órás és egy azt követő legalább 9 órás pihenő időre (ezt nevezik blokkos felosztásnak vagy splittingnek).
 • Több fős személyzet esetén a járművezetőknek minden legfeljebb 30 órás időszakon belül legalább 9 órás csökkentett napi pihenőidőt kell tartaniuk.
 • A heti pihenőidő lehet rendszeres heti pihenőidő vagy csökkentett heti pihenőidő.
 • A rendszeres heti pihenőidő legalább 45 óra.
 • A csökkentett heti pihenőidő 45 óránál rövidebb, de legalább 24 óra. Csökkentett heti pihenőidő legfeljebb kéthetente tartható (két csökkentett heti pihenőidő nem követheti egymást). A csökkentett heti pihenőidő tarásával elmaradó pihenőidőt a harmadik hét végéig kompenzálni kell. A kompenzációnak a járművezetői dokumentációkból, igazolásokból (tachográf korong, kinyomat, vezetői kártya, tevékenységigazoló lap stb,) egyértelműen megállapíthatónak kell lennie.
 • Kompon vagy vasúton kísért jármű vezetője az ott eltöltött időre készenlétet vagy vezetési szünetet regisztrál.
 • Azonban ha a kompon hajókabin (ággyal) vagy a vonaton vasúti hálófülke áll rendelkezésére, akkor napi pihenőidőt is tölthet. A kompon vagy vonaton töltött rendszeres napi pihenőidő két alkalommal meg is szakítható, de a két megszakítás összideje nem haladhatja meg az 1 órát. (Ez a lehetőség csak a rendszeres napi pihenőidő esetén van meg, csökkentett napi pihenőidő esetén nem alkalmazható.)

 • Más esetekben a napi vagy heti pihenőidő nem szakítható meg, kivéve a vészhelyzetet (pl. tűz, árvíz, gátszakadás) és a hatósági utasítást. Ilyen esetben a megszakítás befejezésekor a tachográf korong hátulján vagy kinyomaton rögzíteni kell a megszakítás idejét és okát, lehetőség szerint illetékes személlyel igazoltatni is lehet.
 • Figyelni kell a komp vagy vonat menetidejére, a fel- és leállás időszükségletére és a megfelelő parkoló eléréséhez szükséges időre, mert a kompon vagy vonaton eltöltött idővel együtt is a munkakezdéstől számított 24 órás időszakba legalább egy  9 órás csökkentett napi pihenőidőnek bele kell férnie.
 • Kizárólag autóbuszvezetők esetében: nemzetközi különjárati személyszállítást végző autóbusz vezetője 6 nap helyett maximum 12 napot dolgozhat heti pihenőidő közbeiktatása nélkül. Ezt követően azonban két rendszeres vagy egy rendszeres és egy csökkentett heti pihenőidőt kell tartania és a csökkentést három héten belül kompenzálni kell. A 12 vezetéssel töltött nap összesített vezetési ideje a 90 órát nem haladhatja meg (a napi vezetési időre, szünetekre, napi pihenőidőkre vonatkozó szabályokat ekkor is be kell tartani).