Jogszabályok

 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

a közúti közlekedés szabályairól - KRESZ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

---------------------------------------------------------------------------------------------------

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 561/2006/EK RENDELETE (PDF)

a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2011. évi XLIV. törvény

a nemzetközi közúti fuvarozást végzõ jármûvek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR), 2003. május 27. napján kelt negyedik módosításának, a 2005. június 24. napján kelt ötödik módosításának, valamint a 2009. március 20-án kelt hatodik módosításának kihirdetésérõl

---------------------------------------------------------------------------------------------------

A Kormány 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérõl

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1999. évi LXXXIV. törvény

a közúti közlekedési nyilvántartásról

---------------------------------------------------------------------------------------------------

A TANÁCS 3821/85/EGK RENDELETE

a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről

---------------------------------------------------------------------------------------------------

236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról