Kérdések és válaszok

Kinek kell a GKI igazolványt megszereznie?

Minden

 • teherautó vezetőnek, aki C1, C, C1+E, C+E kategóriás jogosítvánnyal
 • autóbusz vezetőnek, aki D1, D, D1+E, D+E kategóriás jogosítvánnyal

rendelkezik és hivatásos gépjárművezetőként jövedelemszerzés céljából (árufuvarozás, személyszállítás) járművet akar vezetni (függetlenűl attól, hogy végez-e közúti szolgáltatást). GKI igazolvánnyal rendelkező munkavállaló az Európai Unió területén bárhol munkát vállalhat.

—————

Kinek nem szükséges a GKI képzésen részt vennie?

Annak, aki olyan járművet vezet ...

 • amely engedélyezett legnagyobb sebessége nem haladja meg a 45 km/h-t
 • amely a fegyveres erők, a polgári védelem, a tűzoltóság és a közrend fenntartásáért felelős erők használatában vagy ellenőrzése alatt áll
 • amely műszaki fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy új, vagy felújított jármű és még nem került használatba
 • amelyet szükséghelyzetben használnak vagy mentési akcióra jelöltek ki
 • amelyet járművezetési oktatás során használnak
 • amely nem kereskedelmi célú személy- és áruszállításra használt, csupán személyes használatban lévő jármű
 • amely a gépkocsivezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállít, feltéve, hogy e jármű vezetése nem tartozik a gépjárművezető elsődleges feladatához.

—————

Kinek kell alapképzésen részt vennie?

Annak, aki

 • C, C+E, C1, C1+E érvényes vezetői engedéllyel közúton a kategóriának megfelelő járművet vezet és ezt a vezetői engedélyt 2009. 09. 09-e UTÁN szerezte meg
 • D, D+E, D1, D1+E érvényes vezetői engedéllyel közúton a kategóriának megfelelő járművet vezet és ezt a vezetői engedélyt 2008. 09. 09-e UTÁN szerezte meg
 • C, C+E, C1, C1+E, ill. D, D+E, D1, D1+E (vagy ezekkel egyenértékű) érvényes vezetői engedéllyel közúton a kategóriának megfelelő járművet vezet és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes (EGT) tagállam állampolgára
 • nem EGT állampolgár, de magyarországi székhelyű vállalkozás alkalmazza vagy foglalkoztatja.

—————

Kinek kell továbbképzésen részt vennie?

Annak,

 • aki C, C+E, C1, C1+E érvényes vezetői engedéllyel közúton a kategóriának megfelelő járművet vezet és ezt a vezetői engedélyt 2009. 09. 09-e ELŐTT szerezte meg
 • aki D, D+E, D1, D1+E érvényes vezetői engedéllyel közúton a kategóriának megfelelő járművet vezet és ezt a vezetői engedélyt 2008. 09. 09-e ELŐTT szerezte meg
 • akinek a meglévő Gépjárművezetői Képesítési Igazolványának (GKI) lejárt az érvényessége.

—————

Mennyi ideig érvényes a Gépjárművezetői képesítési igazolvány (GKI)?

A megszerzéstől számított 5 évig érvényes.

Lejárat előtt továbbképzési tanfolyamon kell részt venni, mely elvégzése után hatósági vizsgát kell tenni.

—————

Meddig használható a korábban megszerzett belföldi/nemzetközi áru- vagy/és személyszállítási engedély?

 • árufuvarozói engedély a lejáratig, de legkésőbb 2014. 09. 09-ig használható
 • autóbuszvezető (személyszállítási) engedély a lejáratig, de legkésőbb 2013. 09. 09-ig használható

—————

Külön-külön, vagy egyszerre végezhetem el a tanfolyamot, ha mindkét (C és D) kategóriával rendelkezem?

Ha csak az egyik megszerzett kategóriát kívánja használni (C vagy D), akkor lehetősége van a tanfolyamot csak a választott kategóriából elvégezni. A kimaradt kategóriára bármikor érvényesítetheti GKI kártyáját, ha előzőleg a megfelelő tanfolyamot elvégzi, sikeres vizsgát tesz.

Lehetősége van egyidőben mindkét kategóriára érvényesíteni GKI kártyáját, ha un. összevont alap- vagy továbbképzésen vesz részt.

—————

Miből kell vizsgázni C vagy/és D alapképzés esetén?

Egy kategória esetén:

 • 3 db, 40 lérdéses feleletválasztós tesztet kell kitölteni a tanfolyam anyagából
 • 1 db esettanulmányt (kifejtős feladat, írásban) kell megoldani
 • gyakorlati vizsgát kell tenni számítógépes szimulátor berendezésen (a vizsgát gyakorlás előzi meg)
 • szóbeli vizsgát kell tennie gépkocsivezetői gyakorlati ismeretekből
 • sikeresen kell teljesítenie egy járművezetői vizsgát a közúti forgalomban tehergépkocsival vagy autóbusszal

Mindkét kategória esetén:

 • 3 db, 40 lérdéses feleletválasztós tesztet (C kategória)
 • 1 db, 40 lérdéses feleletválasztós kiegészítő teszt (D ketegória)
 • 1 db esettanulmányt (kifejtős feladat, írásban) kell megoldani (összevont áru- és személyszállítási feladatok)
 • gyakorlati vizsgát kell tenni számítógépes szimulátor berendezésen
 • szóbeli vizsgát kell tennie gépkocsivezetői gyakorlati ismeretekből
 • sikeresen kell teljesítenie egy járművezetői vizsgát a közúti forgalomban tehergépkocsival
 • sikeresen kell teljesítenie egy járművezetői vizsgát a közúti forgalomban autóbusszal

Amennyiben az egyik kategóriából alapképzésen a másikból pedig továbbképzésen vesz részt, a vizsga is ennek megfelelően változik.

—————

Miből kell vizsgázni C vagy/és D továbbképzésen?

 

Egy kategória esetén:

 • 3 db, 40 lérdéses feleletválasztós tesztet kell kitölteni a tanfolyam anyagából

Mindkét kategória esetén:

 • 3 db, 40 lérdéses feleletválasztós tesztet (C kategória)
 • 1 db, 40 lérdéses feleletválasztós kiegészítő teszt (D ketegória)

Amennyiben az egyik kategóriából alapképzésen a másikból pedig továbbképzésen vesz részt, a vizsga is ennek megfelelően változik.

—————