Horvátország

Tehergépkocsi 7,5 t-ig: 50 - 80 - 80 - 80 km/h

Tehergépkocsi 7,5 t felett: 50 - 70 - 70 - 70 km/h

Autóbusz: 50 - 80 - 80 - 80/100 km/h

 

Gyorshajtás:

300 HRK - 15000 HRK vagy/és max. 60 nap elzárás

 

Forgalomirányító lámpa tilos jezésén áthaladás 2000 HRK - 5000 HRK

Tompított fényszóró használata lakott területen, és lakott területen kívül nappal is kötelező (bírság 300 HRK, alagútban közlekedve 500 HRK)
Biztonsági őv, gyermekbiztonsági rendszer (gyerekülés) használata kötelező (bírság 500 HRK)
0,5 ezrelék véralkohol szint megengedett, de a 24 év alatti járművezetőknek és a 3,5 tonna feletti járművek vezetőinek 0,0 ezrelék (bírság 500 HRK - 3000 HRK és 6 hónapra vezetéstől eltiltás)

Kábitószer fogyasztása tilos

Kézben tartott mobiltelefon használata tilos (bírság 500 HRK)

A hazai közlekedési jelzőtábláktól eltérő táblák és jelentésük

Tábla Jelentése
   Forgalmi sávok felett vízszintesen elhelyezett 3 lencsés forgalomirányító fényjelző készülék, balról jobbra: piros-sárga-zöld
Fokozott tűzveszély (tűzgyújtási tilalom)
Környezetszennyező anyagot szállító járművel behajtani tilos
Robbanó vagy gyúlkékony anyagot szállító járművel behajtani tilos
Utánfutót, lakokocsit vontató járművel behajtani tilos
Kötelező megállás - Vám
Kötelező megállás - Rendőrség
Kötelező megállás - Útdij
Várakozási tilalom páratlan napon (a tábla oldalán)
Várakozási tilalom páros napon (a tábal oldalán)
Lovaglóút - az úton a gyalogos és a járműközlekedés tiltott, a lovasoknak ezen az úton kell haladniuk
Az úton sebességcsökkentő küszöb ("fekvőrendőr") van elhelyezve
Ajánlott sebesség
Ajánlott sebesség vége
Sürgősségi orvosi intézmény, rendelő, kórház
Zsákutca
Vészleállóhely - leállósávon kialakított leállóhely segélyhívóval
Autópálya kihalytósávot előjelző táblák a kijárat számával
Autópálya kijárat
A táblán jelzett távolságra autópálya díjfizető állomás következik
Díjfizetéses útszakaszra történő ráhajtás előtt jegy váltása
Útdíj fizetése személyzetnél
Útdíj fizetése elektonikus módon
Útdij fizetése chip-kártyás fizetőeszközzel

Kézi forgalomirányítás (pl. úton történő munkavégzés helyén)

Zöld zászló: továbbhaladás engedélyezett

Piros zászló: továbbhaladás tiltott - kötelező megállás

Autópálya útszámozása
Autópálya csomópont
Autóbusz megállóhely - a tábla igen gyakran a megállóhely végében (is) vagy a megállóhely közepén kerül elhelyezésre
Iskola, óvoda, a gyerekek biztonságos közlekedését forgalomirányító segíti/segítheti
Másik ország választása