Újdonságok

2013.10.20 20:52

ADR szabályzat változásai

A nemzeti fejlesztési miniszter 61/2013. (X. 17.) NFM rendelete a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének  belföldi alkalmazásáról   A közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 48....

—————

2013.07.12 23:06

Ismét KRESZ változás, hatályos július 1-től! - HU

IV. fejezet Egyes járműfajták közlekedésére vonatkozó külön szabályok A közlekedésben való részvétel külön feltételei      48. §     ... (14) A nehéz tehergépkocsik e rendelet eltérő rendelkezése hiányában lakott területen kívül csak autópályán,...

—————

2013.07.05 11:09

ADR: lejárt az átmeneti időszak, már a 2013. január 01-jén hatályba lépett módosításokat kell alkalmazni

2013. évi CX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről* (Az ADR „A” és „B” Mellékletének módosításai 2013. január 1-jén hatályba léptek azzal, hogy az  ADR...

—————

2013.06.03 09:50

Úthasználat után fizetendő útdíj

Az Országgyűlés a 2013. május 27-ei ülésnapján elfogadta a 2013.évi LXVII. törvényt az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról. A törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, kivéve az útdíjfizetési kötelezettség, mely 2013. július 1-jén...

—————

2013.05.10 20:08

Közúti közlekedési előéleti pontrendszer változás

... 1515  Egyes jelzőtáblák utasításainak megszegése [KRESZ 14. § (1) bek. e)-m), o)-u), y), valamint z/1) pont];  3 pont "Legkisebb követési távolság" "Előzni tilos" "Tehergépkocsival előzni tilos" "Kötelező...

—————

2013.05.01 11:05

KRESZ változás - HU

Egyéb közúti jelzések 20. §  ... (6) „Gyermekszállítás” (160/a. ábra): a gyermekeket szállító autóbusz vagy az iskolabusz elején és hátulján elhelyezett legalább 40x40 cm méretű fényt kibocsátó vagy megvilágított tábla az álló jármű környezetében gyermekek közlekedésére figyelmeztet. Az...

—————

2013.01.27 10:09

Új közlekedési tábla Belgiumban

Az alábbi két tábla újdonságként jelent meg Belgiumban 2012 év végén. A tábla neve: "Kerékpáros utca" és "Kerékpáros utca vége". Az utcába -egyéb tilalom hiányában- bármilyen járművel be lehet hajtani, az nincs korlátozva. Amiért mégis érdemes odafigyelni és komolyan venni ezt a jelzőtábla...

—————